...

یادها رفتند و ما هم میرویم از یادها   

 

 کی پر کاهی بماند در میان بادها

 


پ.ن

...


این دقیقا یعنی سکوت

 

/ 0 نظر / 14 بازدید