ساعتها را بخوابانید...

دلم توقف می خواهد!

/ 4 نظر / 14 بازدید
فرشید

سلام[گل] اومدم دعوتتون کنم به یه جامعه مجازی ایرانی با یه محیط سالم به اسم دنبالم کن. مطمئن باشید بهتون خوش میگذره دوستانتون منتظر پیوستن شما به دنبالم کن هستن به امید دیدار http://donbalamkon.tk

آزاد

نوایی نوایی نوایی نوایی جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی غمت در نهان خانه ی دل نشیند غمت در نهان خانه ی دل نشیند بنازی که لیلی به محمل نشیند بنازی که لیلی به محمل نشیند مرنجان دلم را که این مرغ وحشی مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست و مشکل نشیند ز بامی که برخاست و مشکل نشیند نوایی نوایی نوایی نوایی جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی .... بیژن بیژنی چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com

فروغ حیدری

سلام بنفشه نازنینم مدتی است که مهربانیت را لمس نکرده ام دلتنگ دلت بودم که توقف می خواهد کاش می توانستم تکه ای از عمرم را به تو هدیه کنم تا ساعت خودت را بخوابانی از خواندنت مثل همیشه لذت بردم شاد باشی و لبریز آرامش