...

پ.ن: دیوونگی مثل جاذبه زمینه ، تنها چیزی که احتیاج داری یه تکون ِ کوچیکه (دیالوگی از فیلم DARKNIGHT اثر کریستوفر نولان )  پ.ن : خطر خوشبختی در اینست که انسان در خوشبختی همه چیز را میپذیرد (فردریش نیچه)  پ.ن: از کار و بار خدا ، شاخ که در میاوری  ، چقدر طول میکشد شبیه شیطان نشوی ، در انتظار علف که زیر پایت سبز شود، شبیه گوسفندی سر به  راه... به امید مرگ که نمیتوان نشست ... ماسک هیچ مرده ای تا به حال شبیه خودش نبوده است(خنده در برف ، عباس صفاری)  پ.ن :وقتی از همه دنیا دلگیری ، یه گوشه بایست و با خودت دوئل کن... بوی دودش از هر طرف بیاد خوبیش اینه که از غریبه نخوردی(....)

/ 0 نظر / 33 بازدید