آبی جاری بی انتها

 

 

 

خدای همهء عاشقانه های من...

_____________________________________

 

هر شب غزل از چشم شما وام گرفتن

از دست پر از مهر شما جام گرفتن

سر مست شدن در نفست ، غرق خیالت

از چشمهء احساس تو الهام گرفتن   

در خلسه ای آمیخته با لذت پرواز

مشتاق و حریص از لب تو کام گرفتن

با رقص و طرب ، شیفته و مقتدرانه

هی دور تو گردیدن و سرسام گرفتن

در محکمهء عدل شما لال و دوزانو

محکوم شدن، حکم به اعدام گرفتن

وانگه ز سر مهر و سر بنده نوازی

از محکمهء عشق تو فرجام گرفتن

....

عشقی تو...خود عشق...دل انگیز و نفس گیر

عشق است مرا  در برت آرام گرفتن

 

/ 0 نظر / 18 بازدید