دونات با مغز زهرمار

 

____________________

حلقه حلقه طناب می بافد بغض دور نفس کشیدن من

نفسم ،نفس نمی کشد از ، ترس فردای بی تو را دیدن

ریشه هایی که بی تو از خاک خیره سر مرده می زند بیرون

پنجه هایی که می کشد ناخن روی دیوار سرد ترسیدن

چشم من کور دیدنت عمری تا همیشه سیاه می پوشد

لای موهای بی قرارم هم جغد های مریض خوابیدن

سهم من هم که بعد کابوس تلخ و بی رحم و نحس پروازت

می شود لحظه لحظه از این درد ، تا همیشه به خویش پیچیدن

می سپاری به ضجه ها من را ،می سپارم به مرگ روحم را

با خودش می برد به گور سیاه لب_ورچیده خواب خندیدن

بعد تو جیغ می کشد خورشید ، می برد دست تا بچیند باز

تکه تکه شکسته های تو را ، در مسیر دوباره تابیدن

پشت پای تو هیچ و نابودم ، از منی بی تو چی بجا مانده؟

بوسه هایی برای پژمردن ، شانه هایی برای پوسیدن

···

بعد تو کهکشانی از ظلمت، بعد تو یک جهان فروپاشی

بعد تو "من"··· زنی که روی تنش،سایه ها خاک مرده پاشیدن

 

 

بنفشه ابوترابی

 

 

···

/ 0 نظر / 11 بازدید