دوستون دارم

دوستان مهربونم

از اینکه حادثه ی پیش اومده برایم

 لحظات شیرین شما را تلخ کرده است شرمنده هستم

از ابراز احساسات شما

اشکبارم و از خدا میخواهم

در اولین فرصت به محبتهای بی دریغ شما دوستان

 پاسخ بدهم

 این چند خط رو برای رفع نگرانی همه شما عزیزانم نوشتم

 و به محض روبراه شدنم  پاسخگوی مهرو

نگرانی های تک تکتون خواهم بود

شکوفه بهارید با دلهای دریایی

دوستون دارم

بنفشه...

/ 0 نظر / 14 بازدید