حالم بسان حال جنازه ای ست در انجماد گوری هشت متری که جای بیل بیل خاک سردی که رویش ریخته باشند جعبه جعبه دستمال های کاغذی و رول رول سفره های مجلسی را عق می زند...

 

 

/ 0 نظر / 78 بازدید