پدر بزرگم می گفت

نه حوض بی ماهی زنده است...نه باغ بی بهار...من هم بی ...من اصلا زنده نیستم...سالها پیش کمی مردم و از آن پسکمی...فقط کمی نفس نمی کشمتعجب نکن...مگر زنده بودن به زندگی کردن است!!!

؟؟؟پدر بزرگم ...دوست داشتمش زیاد...

پدر بزرگم می گفت...زنده مباش! یا زنده باش

 و زندگی را زندگی کن!!!من هم مردم...همین!

بنفشه...

=========================

پ.ن

اینروزها برای من اما ،دنیا رنگی شده...

بارانی باریده و آسمانم  را شسته...

برای تو...

رنگین کمان از آن کسی ست که تا آخرین قطره باران

صبر می کند...

/ 0 نظر / 14 بازدید