" تو ماه اینهمه چشمی و من در آغوشت "

---------------------------

گله ای...نیست

انتظار اما! ...چرا...هست...

من از همهء همهء همه ات انتظار دارم

انتظار معجزه ای که مو راست کند  بر تن تاریخ عاشقانه های نفیس مجلد شدهء محبوس در قفسه های کتابخانه های چوبی و پیر هراسیده از کابوس موریانه ها. ...

و تو سزاوار ترین عاشقان را ...دوست داری... 

 

*************************************

 

همپای بغض بی پدر لوس من برقص

با ناله های ممتد و مایوس من برقص

آهنگ شاد شو وسط اضطراب ها

با پیچ و تاب عشوهء ناقوس من برقص

همراه شو تمام مسیر رسیدن و. ..

تا انتهای جاده چالوس من برقص

تاریک می کنم همهء خانه را و "تو"

با سوسو ی شبانهء فانوس من برقص

همراه پا به پای غزلگردی و جنون

با ضربه های ساعت معکوس من برقص

هی دلبری نکن ، نچزان ، پیش چشم باش

امشب برای دیدهء جاسوس من برقص

دل دل نکن ،برای من امشب حریص باش

تنها دلیل عشق"تو"، ناموس من برقص

رویای صادقانهء دنیای شعرهام

زیبای بی بهانهء ملموس من برقص

/ 1 نظر / 21 بازدید
MO NA

درود بر تو نازنینم [گل]