چه کنم؟

لبخندهایم


به لطف نبودن چراغ


نادیده ماندند


خورشید هم خواب ابدی رفته انگار!


نمیاید و نمی تابد


لبخندهایم محکوم به ندیدن شدند


کنج تاریکی لبانم ...


پیچکهای قرمز را چه کنم...!!!؟؟؟

 

بنفشه...

/ 3 نظر / 16 بازدید
مهدی

منتظر ماندم نیامدی دلگیر می شوم گمانم زمان سبز شدن علفهای زیر پایم می آیی پس بیا علف ها سبز شده اند...[گل][گل][گل]

نظر باز

بسپار به باد هر چه جز بودن را که نسیم دل من میسوزد و بیابان لبخند سبز میگردد پیچک غصه رستم با سهراب تو نپیچ

بنفشه

با احترام دعوتید صدای پای بهار می آید نوروز بر تار روزگار می نوازد... [گل]