آقا اجازه ؟ا

آقا اجازه ؟

____________

در خاطراتت می شود اسباب بازی ات شوم؟

مست دیالوگ ها و غرق صحنه سازی ات شوم؟

توو کوله پشتی ات مرا اینجا و آنجا می بری؟

دار و ندارت باشم اصلن سرجهازی ات شوم؟

نقش " رضا الدوله" را وقتی که بازی می کنی

من لپ گلی و زر زری ِ ناز نازی ات شوم ؟

فرق وسط وا کرده ام ، ابرو بهم پیوسته ام

تا دختر قاجاری دنیای ماضی ات شوم

ناز و نیاز و دلبری ، استاد این اطوارهام

آماده ام هم ناز تو ، هم بی نیازی ات شوم

معشوقه ای ممنوعه ام ، این عشق سوغات من است

رخصت بده تا جراءت شفاف سازی ات شوم

جدی نگیری خون عشق آخر بیفتد گردنت

حتا اگر من جای تو محکوم قاضی ات شوم

 

یا بت شوم دل دل کنی تو " قل هو الله احد "...

استغفرالله علت این بی نمازی ات شوم ***

 

کی می شود با حکم شاه اسمم بیاید تو سند

تا بعد از این من مالک کل اراضی ات شوم

آیا اجازه می دهی تا بی دو دو تا چار تا

تنها جواب مساله های ریاضی ات شوم؟

گفتم به این باران قسم قصد و رضای من تویی

راضی ام حتی "عشق دنیای مجازی" ات شوم

گیرم تلاقی با تو در یک نقطه تو تقدیر نیست

خب قانعم ··· حتی اگر خط موازی ات شوم

یعنی خدایی می شود " من " علت لبخند تو

در چهره ء خوشحال ِ توو آیینه راضی ات شوم؟

من خاک پای عشق تو، در حق من ارفاق کن

باشد که عمری شامل بنده نوازی ات شوم

 

بنفشه ابوترابی _ ١۶ اسفند ١٣٩٢

 

پ ن *** وقتی عزیز ترینم نه تنها شاعر که خود شعر باشد، سهم من هم می شود بیت هایی دردانه چون این. . .

 

[ یا بت شوم دل دل کنی تو "قل هو الله احد"···

··· استغفرالله علت این بی نمازی ات شوم

رضا توسلی]

/ 0 نظر / 19 بازدید