آزمون تلخ زنده به گوری

تو که می آیی

درد می رود

تو که می روی

غم می آید

روزگار سر سازش ندارد

و زمین هفت بار دور خودش می چرخد

و زمان سرگیجه می گیرد

و قلب من می ایستد

وقتی تو نیستی

 

 

 

 

 

بنفشه

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
رویا

گاهی سیبها هم به غلط می افتند...گاهی!